Dana 02.05.2022. u prostoru udruge „Jaglac“ Orahovica održana je u sklopu projekta Moj asistent IV, koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, druga edukacija za osobne asistente na temu „U zajednici utemeljena rehabilitacija“, s ciljem pomoći i unaprjeđenja znanja osobnih asistenata u radu s korisnicima. Prva edukacija održana je 26. 04.2022. na temu: “Aktivna podrška za osobe s invaliditetom” Edukacije je održala mag.rehab.educ. Tena Anić.