U sklopu projekta „Šalji dalje“ koji od kolovoza 2017. godine provodi Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju Zvono iz Belišća, a čiji je partner na projektu Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica, u srijedu, 30. siječnja 2019. godine u prostoru Gradskog društva Crvenog križa Slatina održana je edukacija pod nazivom „Biti volonter“- edukacija o volonterstvu za građane. Ovo je još jedna od ukupno šest edukacija koje se u sklopu projekta provode za ukupno 80 građana i volontera. Edukaciju su i ovoga puta vodili predstavnici Volonterskog centra Osijek koji su prisutne upoznali sa principima i vrijednostima volontiranja, dobrobitima volontiranja, modelima inkluzivnog volontiranja, zakonodavnim okvirom volonterstva, mogućnostima volontiranja, Etičkim kodeksom i drugim važnim dokumentima vezanim uz volontiranje. Sudionici su tijekom edukacije, podijeljeni u grupe, osmislili vlastite volonterske programe koje su predstavili jedni drugima te su međusobno razmijenili iskustva i na zanimljiv način se upoznali s volonterstvom.

Osim Udruge Jaglac, partneri na projektu „Šalji dalje“ u sklopu kojeg se edukacija održala su Udruga Slap iz Osijeka, SŠ Marka Marulića Slatina, SŠ Stjepan Ivšić Orahovica te Grad Belišće.