U srijedu i četvrtak, 26. i 27. svibnja 2021. godine održana je dvodnevna edukacija za stručnjake o pristupu i specifičnostima rada s osobama s invaliditetom, osobama s intelektualnim teškoćama i drugim teškoćama u sklopu projekta Nauči me i uspjet ću.

Teme edukacije bile su:

  1. Osobno usmjereno planiranje podrške

– Pojam osobno usmjerenog planiranja podrške

– Razvoj osobno usmjerenog planiranja podrške kroz povijest

– Kvaliteta života i osobno usmjereno planiranje podrške

– Modeli i alati osobno usmjerenog planiranja podrške

  1. Samozastupanje

– Samoodređenje i samozastupanje

– Razvoj mreže prirodne podrške

Edukaciju je vodila Tena Anić, mag.rehab.educ. Na edukaciji su sudjelovali predstavnici nositelja projekta Udruge „Jaglac“ Orahovica, partnera na projektu Udruge Vretenac Slatina, Udruge „MI“ Požega i Centra za socijalnu skrb Slatina te suradnika na projektu Centra za socijalnu skrb Požega.

Projekt Nauči me i uspjet ću! odobren je u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Povećaj font
Kontrast