16. i 17. studenog u udruzi Jaglac Orahovica održana je treća od četiri dvodnevne stručne edukacije u okviru 3.godišnjeg programa “Jaglac” – moj drugi dom. Predavanja i radionice održala je prof. dr. sc. Daniela Bratković s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu u trajanju od 10 sati. Na edukaciji je sudjelovalo 38 sudionika, od toga 14 roditelja i članova obitelji (od kojih je i četvero djelatnika), 6 volontera i 18 djelatnika. Na edukaciji je sudjelovalo 5 predstavnika udruge Vretenac iz Slatine (4 volontera i 1 djelatnica) i 33 predstavnika udruge Jaglac. Sudionici edukacije upoznati su s teoretskim pristupom i primjerima dobre prakse u okviru dvije teme: “Spolni razvoj, potrebe i prava osoba s intelektualnim teškoćama (IT)” i “Spolni odgoj, edukacija i savjetovanje za osobe s IT”. Tijekom pauze uz osvježenje sudionici su razgovarali  i postavljali pitanja na koja su dobili stručne odgovore.

Program “Jaglac”- moj drugi dom- Inovativna socijalna usluga i model skrbi u zajednici koji pridonosi neovisnom življenju i socijalnom uključivanju  osoba s invaliditetom fianaciran je od strane MDOMSP, partneri na programu su Grad Orahovica, CZSS Slatina, podružnica Orahovica i CZSS Virovitica, podružnica Obiteljski centar.

Vrijednost programa na godišnjoj razini: 240.000,00 kn.

Vrijeme provedbe: 1.6.2017.- 31.5.2020.

Opći cilj programa: doprinijeti razvoju nedostatnih usluga socijalne skrbi  u cilju prevencije institucionalizacije, te  povećanje  socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama (IT) i  osoba s invaliditetom (OSI) u VPŽ.

Specifični cilj programa: omogućiti inovativnu socijalnu uslugu i model skrbi na području Grada Orahovice, općina Čačinci, Zdenci i Crnac  te doprinijeti  neovisnom življenju, socijalnom uključivanju, razvoju i održavanju radnih navika osoba s IT i OSI  u cilju poboljšanja kvalitete života osoba s IT i OSI.