Zahvaljujući Institucionalnoj podršci za stabilizaciju i/ili razvoj udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini, a koju financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, udruga Jaglac  radi na: 1.) redefiniranju organizacijske strukture i načina djelovanja i formiranja više manjih timova u cilju efikasnije i kvalitetnije provedbe planiranih aktivnosti u okviru 4 starteška programa udruge i dobrog upravljanja ljudskim i materijalnim resursima i 2.) stabiliziranju i razvijanju prioritetnih programskih aktivnosti u okviru kojih se provode kontinuirane edukacije za razvoj ljudskih resursa, posebice projektnog tima udruge Jaglac.

U lipnju su provedena 2 dvodnevna modula edukacija projektnog tima koje je provela mr.sc. Darija Krstić na teme: “Komunikacijske i prezentacijske vještine” i “Organizacija rada i upravljanje vremenom”. Edukacije će doprinijeti jačanju kompetencija najužeg tima koji je odgovoran za vođenje i planiranje projektne pro-aktivnosti udruge o čemu ovisi stabilnost i razvoj Udruge.

Povećaj font
Kontrast