29.08.2017. održan je uvodni sastanak projekta “Šalji dalje” s koordinatoricama partnerskih škola srednja škola Stjepan Ivšić Orahovica i srednja škola Marka Marulića Slatina. ZAPOČELA PROVEDBA PROJEKTA „ŠALJI DALJE“ Udruga Zvono započela je s provedbom projekta „Šalji dalje“. Projekt je usmjeren razvoju volonterstva na području tri slavonske županije – Osječko – baranjske, Požeško – slavonske i Virovitičko – podravske. Projekt financira Europska unija u sklopu ESF Poziva “Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa” u iznosu od 1.171.822,24 HRK, a predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca. Partneri na projektu su udruga Slap iz Osijeka, udruga Jaglac iz Orahovice, SŠ Marka Marulića Slatina, SŠ „Stjepan Ivšić“ Orahovica i Grad Belišće. Opći cilj projekta je poticanje i razvoj suradnje između organizacija civilnog društva, javnih ustanova te jedinica lokalne i područne samouprave kako bi se uspostavili kvalitetni i održivi volonterski programi koji će doprinijeti razvoju lokalnih zajednica. Kroz provedbu projekta „Šalji dalje“ želimo primijeniti inovativne pristupe podrške ranjivim skupinama društva i procesu njihove integracije te želimo uvoditi nove volonterske prakse s ciljem poticanja aktivizma kod mladih. Posebnu pozornost tijekom provedbe projekta usmjerit ćemo na razvoje inkluzivnih volonterskih programa te osnaživanje organizatora volontiranja za kreiranje i provedbu kvalitetnih volonterskih programa. Aktivnosti koje će se provoditi kroz projekt „Šalji dalje“ su: – Organizacija edukacija i radionica usmjerenih osnivanju školskih volonterskih klubova – Organizacija volonterskih kampova – Organizacija volonterskih akcija – Edukacija o menadžmentu volontera i volonterskih klubova – Edukacija o inkluzivnom volontiranju i volontiranju u timovima – Organizacija inkluzivnih volonterskih aktivnosti – Edukacije o volonterstvu za građane – Podrška za školske volonterske klubove – Uređenje prostora za smještaj i edukaciju volontera na području tri županije Tijekom provedbe projekta radit će se na razvoju volonterstva na području tri županije, kroz radionice i edukacije mladi će se pripremati na aktivno sudjelovanje u životu zajednice, a u volonterske aktivnosti uključivat će se i osobe s invaliditetom i druge osobe iz ranjivih skupina društva. U prvom razdoblju provedbe projekta radit će se na uređenju prostora za smještaj i edukaciju volontera te na organizaciji radionica i edukacija za mlade. Volontersku točku u VPŽ, na lokaciji stara škola u Novoj Jošavi, Udruga Jaglac će djelomično renovirati i opremiti za potrebe provedbe aktivnosti projekta. Ivona Lizačić, Koordinatorica projekta za udrugu Jaglac Orahovica