U petak, 18.02.2021. godine održan je redovan sastanak s osobnim asistentima u sklopu projekta Moj asistent IV. Sve projektne aktivnosti provode se prema planu, a projektom je  obuhvaćeno 26 korisnika usluge osobne asistencije te je ukupno zaposleno 28 osobnih asistenata sa zamjenama.

Projekt je odobren u okviru poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ – faza III u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ vrijednosti 1.993.793,56 HRK te se provodi u partnerstvu s udrugom Vretenac, Slatina do 08.09.2022. godine.