24.siječnja 2017. u Lokalnom volonterskom centru Belišće održan je redovni partnerski sastanak partnera na EU projektu “Šalji dalje”. Nositelj projekta je Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ Belišće, a partneri su: Udruga Jaglac iz Orahovice, Udruga Slap iz Osijeka, SŠ Marka Marulića Slatina, SŠ „Stjepan Ivšić“ Orahovica i Grad Belišće. Cilj projekta je poticanje i razvoj suradnje između organizacija civilnog društva, javnih ustanova te jedinica lokalne i područne samouprave kako bi se uspostavili kvalitetni i održivi volonterski programi koji će doprinijeti razvoju lokalnih zajednica. Provedbom projekta „Šalji dalje“ primjenjuje se inovativni pristup podrške ranjivim skupinama društva u procesu njihove integracije, uvođenjem nove volonterske prakse s ciljem poticanja aktivizma kod mladih. Posebna pozornost usmjerena je na razvoj inkluzivnih volonterskih programa te osnaživanje organizatora volontiranja za kreiranje i provedbu kvalitetnih volonterskih programa. Tijekom provedbe projekta radit će se na razvoju volonterstva na području tri županije (OBŽ, VPŽ i PSŽ), kroz radionice i edukacije mladi će se pripremati na aktivno sudjelovanje u životu zajednice, a u volonterske aktivnosti uključivati će se i osobe s invaliditetom i druge osobe iz ranjivih skupina društva.

Na sastanku je provedena evaluacija provedenih aktivnosti projekta koja se odnosila na aktivnosti uređenja volonterskih točaka u sve tri županije, dvije volonterske akcije i radionice “Zavolontiraj se” u tri srednje škole u Orahovici, Slatini i Požegi koje su ujedno u procesu osnivanja volonterskih klubova te će im se pružati kontinuirana podrška u radu tijekom provedbe projekta. Udruga Jaglac nastavila je s završnim radovima na uređenju prostora stare škole u Novoj Jošavi – Volonterske točke u VPŽ, gdje planiramo organizirati Otvorena vrata tijekom veljače. Planirane su i nadolazeće aktivnosti:  edukacije o inkluzivnom volontiranju koje će se provesti u udruzi Zvono Belišće i Udruzi Jaglac Orahovica od siječnja do ožujka, volonterska akcija na volonterskoj točki u VPŽ- izgradnja pristupne staze za osobe s invaliditetom u ožujku ili travnju (ovisno o vremenskim uvjetima) te organizacija prvih volonterskih kampova u Belišću u Orahovici.