Četvrti od planiranih pet okruglih stolova u sklopu projekta SOS-NET kojega provodi Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ iz Belišća u suradnji s partnerskim organizacijama – Udrugom Jaglac iz Orahovice, Udrugom Upit iz Osijeka i Udruženjem Baranja iz Luga, održan je u Osijeku, u prostorijama Društva za osobe s intelektualnim teškoćama Osijek, 1. prosinca 2015. godine.
Za razliku od prva tri okrugla stola održana u Vinkovcima, Virovitici i Požegi, u Osijeku su se pozivu za sudjelovanje odazvali, približno ravnomjerno, predstavnici ustanova, gradova, županija, općina te organizacija civilnoga društva, dok je bio sam jedan predstavnik privatnih pružatelja socijalnih usluga.

Među sudionicima ravnomjerno su bile zastupljene sve korisničke skupine: stari i nemoćni, djeca i mladi (kao opća populacija, ali i mladi s poteškoćama i invaliditetom), odrasle osobe te korisnici socijalnih usluga centara, gradova i Županije što je doprinijelo kvalitetnoj raspravi i konkretnim zaključcima.
Željka Panjaković je u ime Odjela za zdravstvo o socijalnu skrb Osječko-baranjske županije, predstavila Socijalni plan OBŽ 2015.-2020. kao strateški dokument u kojem su iskazane potrebe i prioriteti Osječko- baranjske županije za socijalnim uslugama. Govoreći o strateškim ciljevima plana kojime su obuhvaćene sve korisničke skupine, Ž. Panjaković istaknula je da je plan izrađen na temelju potreba sadašnjih i budućih korisnika, tj. usluga koje su potrebne u Županiji i predstavlja sliku stanja,socijalnih usluga na području OBŽ.
Zaključeno je da će Plan biti od velike pomoći prilikom prijave OCD-a na planirane natječaje Europskoga socijalnoga fonda te će omogućiti konkretnija partnerstva s gradovima, županijom ili općinama te omogućiti aktivaciju Mreže SOS-NET kroz neki od uskoro dostupnih natječaja.

Utvrđeno je da su novim pravilima jasno definirane procedure za dodjelu financijskih potpora i sredstava proračuna lokalne i regionalne uprave te da se natječaji za financiranje projekata u 2016. Godine očekuju u siječnju. Takav ujednačeni pristup dodjeli sredstava trebao bi doprinijeti i učinkovitijoj komunikaciji između OCD i JL(R)S. Pročelnik Upravnoga odjela za socijalnu skrb i zdravstvo grada Osijeka, Romano Kristić je kratko predstavio Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga kroz istoimeni projekt čiji je nositelj Udruga za rad s mladima Breza, a Grad Osijek partner.

Zaključci okruglog stola su:
– Komunikacija među dionicima u sektoru socijalnih usluga na području Osječko-baranjske županije je, u odnosu na okruženje, na zavidnoj razini, ali poboljšanja su moguća i potrebna;
– Izrađeni i usvojeni Socijalni plan OBŽ 2016.-2020. Je dobra podloga za planiranje budućih projekata, ali i kreiranje novih socijalnih usluga;
– Sektoru socijalnih usluga nedostaje baza dionika koja bi olakšala suradnju i praćenje;
– Zbog nedovoljnih sredstava za zadovoljavanje potreba za socijalnim uslugama od izuzetne važnosti je umrežavanje i priprema i provedba partnerskih projekata financiranih sredstvima dostupnim kroz EU fondove.