Od 25. do 29. ožujka na volonterskoj točki u VPŽ ( stara škola u Novoj Jošavi ) održan je 5. po redu volonterski kamp u sklopu projekta „Šalji dalje“. Projekt „Šalji dalje“ od kolovoza 2017. godine provodi Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju Zvono iz Belišća, a jedan od partnera na projektu je i Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica.

U volonterski kamp uključeni su mladi iz ranjivih skupina i njihovi vršnjaci te 4 koordinatora volontera zaposlenih na projektu „Šalji dalje“. Mladi su za vrijeme trajanja kampa bili uključeni u različite aktivnosti kao što su likovno-kreativne, sportske i glazbene radionice, uređenje okoliša te radovi u vrtu.

Cilj volonterskih kampova je na inovativan način pružiti podršku ranjivim skupinama društva u procesu njihove integracije te poticati aktivizam kod mladih kroz uvođenje novih volonterskih praksi.