19.rujna 2018. u 10 h u Udruzi Jaglac održan je treći sastanak s partnerima: Grad Orahovica, CZSS Slatina, Podružnica Orahovica i CZSS Virovitica, Podružnica Obiteljski centar u 2. godini provedbe trogodišnjeg programa “Jaglac” moj drugi dom – inovativne socijalne usluge i modela skrbi u zajednici koji pridonosi neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom koji financira MDOMSP. (1.6.2017.- 31.5.2020.)
Lidija Stojković, voditeljica programa i Milica Vejić, administrativno-financijska djelatnica  informirale su prisutne o promjenama nastalim zbog nedostatnih financijskih sredstava i planiranim aktivnostima te zahvalile predstavnicima partnera na njihovom doprinosu u provedbi programa.

Ravnateljica CZSS Virovitica, Marija Bajan Prokl vodila je superviziju u cilju pružanja podrške djelatnicima udruge Jaglac. Predloženo je da se supervizija provede barem jednom godišnje i da se pruži stručna podrška i djelatnicima, a ne samo roditejima i korisnicima kroz partnersku podršku Obiteljskog centra.

Predsjednica udruge i Voditeljica programa zahvalile su predstavnicima partnera na dolasku, kontinuiranoj stručnoj podršci u provedbi programa posebice za superviziju koja je dodatni doprinos partnera i Gradu Orahovica na ustupljenom prostoru za provedbu programa.

Više o programu: 

Opći cilj programa je doprinijeti razvoju nedostatnih usluga socijalne skrbi u cilju prevencije institucionalizacije, te povećanje socijalnog uključivanja osoba s IT i OSI u VPŽ.
Specifični cilj programa je omogućiti inovativnu socijalnu uslugu i model skrbi na području Grada Orahovice, općina Čačinci, Zdenci i Crnac te doprinijeti neovisnom življenju, socijalnom uključivanju, razvoju i održavnju radnih navika osoba s IT i OSI u cilju poboljšanja kvalitete života osoba s IT i OSI.

30 Korisnika uključeno je u jedan od dva ponuđena programa:

 1. Program sveobuhvatne podrške (4 x tjedno 4-6 h) za odrasle osobe s lakim i umjerenim intelektualnim teškoćama s uslugom prijevoza i jednim obrokom koji obuhvaća:
  •Aktivnosti neovisnog življenja
  •Radnu okupaciju
  •Organizaciju slobodnog vremena
  •Radionice podrške u osobnom razvoju i razvoju socijalnih kompetencija

Program se provodi: ponedjeljak i utorak 14 – 20h; četvrtak i petak 8 -14 h

 1. Program povremene i djelomične podrške starijim osobama s umjerenim i težim intelektualnim teškoćama i za korisnike usluge osobne asistencije (1 x tjedno 4-6 h) s uslugom prijevoza, jednim obrokom i ponudom aktivnosti:
  •Prijevoz osoba s invaliditetom (5 x godišnje) i terenski posjet obitelji (12 x godišnje)
  •Aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom
  •Organiziranje slobodnog vremena

Program se provodi u okviru programa sveobuhvatne podrške 1 dan po izboru korisnika

U okviru programa provede se i druge aktivnosti koje su samo djelomično financirane iz ovog programa: djelatnici, troškovi provedbe programa, prijevoz korisnika, stručna podrška i studijska putovanja.