8. svibnja 2018. u 10 h u Udruzi Jaglac održan je drugi sastanak s partnerima: Grad Orahovica, CZSS Slatina, Podružnica Orahovica i CZSS Virovitica, Podružnica Obiteljski centar koji je pri kraju provedbe 1. godine trogodišnjeg programa “Jaglac” moj drugi dom – inovativne socijalne usluge i modela skrbi u zajednici koji pridonosi neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom koji financira MDOMSP. (1.6.2017.- 31.5.2020.)
Lidija Stojković, voditeljica programa podnijela je izvješće o provedenim aktivnostima i zahvalila predstavnicima partnera na njihovom doprinosu u provedbi programa. Grad Orahovica ustupio je prostor za rad udruge (od 2002.g.) kao i provedbu aktivnosti programa te organizirao 1. Humanitarni bal pod maskama u cilju pružanja podrške za izgradnje pristupne rampe na novom prostoru stare škole u Novoj Jošavi.
CZSS Slatina, Podružnica Orahovica kontinuirano pruža stručnu savjetodavnu podršku u provedbi programa kao i CZSS Virovitica, Podružnica Obiteljski centar održavanjem radionica stručne podrške korisnicima i roditeljima. Planirana supervizija za ovaj sastanak odgođena je za 2. godinu provedbe zbog opravdane spriječenosti ravnateljice CZSS Virovitica.
Voditeljica programa podnijela je izvješće o provedenim aktivnostima, a predstavnici partnera su iznijeli svoje mišljenje, utiske i sugestije koje će biti dobre smjernice za provedbu aktivnosti u 2. godini provedbe. Najviše se razgovaralo o mogućnostima sufinaciranja programa koji je u startu odobren s manjim iznosom, tako da se razliku pokušava pokriti prijavom na natječaje JLS i RS, ESF natječaje i putem donacija građana.

Više o programu:

Opći cilj programa je doprinijeti razvoju nedostatnih usluga socijalne skrbi u cilju prevencije institucionalizacije, te povećanje socijalnog uključivanja osoba s IT i OSI u VPŽ.
Specifični cilj programa je omogućiti inovativnu socijalnu uslugu i model skrbi na području Grada Orahovice, općina Čačinci, Zdenci i Crnac te doprinijeti neovisnom življenju, socijalnom uključivanju, razvoju i održavanju radnih navika osoba s IT i OSI u cilju poboljšanja kvalitete života osoba s IT i OSI.
30 Korisnika uključeno je u jedan od dva ponuđena programa:
1. Program sveobuhvatne podrške (4 x tjedno 4-6 h) za odrasle osobe s lakim i umjerenim intelektualnim teškoćama s uslugom prijevoza i jednim obrokom., koji obuhvaća
•Aktivnosti neovisnog življenja
•Radnu okupaciju
•Organizaciju slobodnog vremena
•Radionice podrške u osobnom razvoju i razvoju socijalnih kompetencija
Program se provodi: ponedjeljak i utorak 14 – 20h; četvrtak i petak 8 -14 h
2. Program povremene i djelomične podrške starijim osobama s umjerenim i težim intelektualnim teškoćama i za korisnike usluge osobne asistencije (1 x tjedno 4-6 h) s uslugom prijevoza i jednim obrokom ponudom aktivnosti:
•Prijevoz osoba s invaliditetom (10 x godišnje) i terenski posjet obitelji (15 x godišnje)
•Aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom
•Organiziranje slobodnog vremena
Program se provodi srijedom 15-19h
U okviru programa provedene su i druge aktivnosti koje su samo djelomično financirane iz ovog programa: djelatnici, troškovi provedbe programa, prijevoz korisnika, stručna podrška i studijska putovanja.