Dana 26.04.2022. održan je sastanak Upravnog odbora Udruge „Jaglac“ Orahovica. Predsjednica gđa. Đurđa Šimatović pozdravila je novoizabrane članove i obavijestila ih o radu Udruge, projektima u tijeku i projektima koji završavaju, projektima koje se planira prijaviti, te o programu obilježavanja 20 godina rada Udruge, koje će se održati 4. i 5. svibnja 2022. godine.