5.rujna 2017. u 10 h u Udruzi Jaglac održan je prvi sastanak s partnerima: Grad Orahovica, CZSS Slatina, Podružnica Orahovica i CZSS Virovitica, Podružnica Obiteljski centar na programu “Jaglac” -moj drugi dom na kojem je dogovorena provedba zajedničkih aktivnosti u rujnu.
21. rujna u 16 h održati će se roditeljski sastanak postojećih i novih korisnika programa u suradnji s CZSS Slatina, Podružnica Orahovica
i radionice stručne podrške korisnicima i roditeljima 27. rujna u 16 h u Udruzi Jaglac u suradnji s CZSS Virovitica, Podružnica Obiteljski centar.