10. rujna 2020. održan je 1.partnerski sastanak programskog tima trogodišnjeg programa “Jaglac” moj drugi dom pod sjenicom u dvorištu udruge “Jaglac” u skladu s preporukama nadležnih tijela vezano uz COVID-19. Na sastanku su prisustvovali predstavnici nositelja i partnera programa kako bi se upoznali s aktivnostima programa za 1. godinu provedbe i planirali  nadolazeće aktivnosti. Grad Orahovica će primiti predstavnike udruge “Jaglac” kako bi dogovorili način daljnje suradnje i podrške ovog programa. CZSS Slatina Podružnica Orahovica pružati će kontinuiranu savjetodavnu podršku programskom timu i održati će 1 radionicu za korisnike o pravima iz sustava socijalne skrbi, a CZSS Virovitica, Podružnica Obiteljski centar provesti će dvije paralelne radionice stručne podrške roditeljima i korisnicima s psihologinjom i edukacijskom rehabilitatoricom. Osim toga pružiti će i uslugu supervizije programskom timu.

Program financira Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru Poziva “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge” za razdoblje od 2020. do 2023. godine u iznosu od 230.000,00 kn na godišnjoj razini. Provedba 1. godine programa započela je s 1.lipnjem 2020. godine, a završava s 31. svibnjem 2021.g.

Opći cilj programa “Jaglac” – moj drugi dom je doprinijeti razvoju nedostatnih izvaninstitucijskih usluga socijalne skrbi u cilju prevencije institucionalizacije, te povećanja socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama (OSIT) i osoba s invaliditetom (OSI) Virovitičko- podravske županije (VPŽ).
Provedbom programa u suradnji s partnerima Grad Orahovica, CZSS Slatina i CZSS Virovitica i suradnicima Centrom za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i Udrugom djece i mladih s poteškoćama u razvoju “Zvono” Belišće unaprijediti će se socijalna usluga poludnevnog boravka ruralnog područja VPŽ (I. skupina prema Indeksu razvijenosti u RH) na kojem nije dovoljno razvijena i regionalno pokrivena mreža socijalnih usluga za OSIT. Zajedničkim naporima nositelja, partnera i suradnika programa doprinijeti će se uspješnijem rješavanju potreba korisnika te definirati prioriteti za daljnji razvoj usluga u zajednici kao vid prevencije institucionalizacije.

Specifični cilj programa je omogućiti socijalnu uslugu poludnevnog boravka za 25 korisnika na području Grada Orahovice, općina Čačinci, Zdenci i Crnac te doprinijeti neovisnom življenju, socijalnom uključivanju, razvoju i održavanju radnih navika u cilju poboljšanja kvalitete života osoba OSI/OSIT.
Ponudom socijalne usluge poludnevnog boravaka i radno-okupacijskih aktivnosti u ruralnom području koje je prometno izolirano, omogućiti će se dostupnost izvaninstitucijske socijalne usluge za OSI/OSIT u zajednici u kojoj žive. Razvojem i unaprjeđenjem socijalne usluge poludnevnog boravka doprinijeti će se poboljšanju kvalitete života OSI/OSIT poštujući njihovo urođeno dostojanstvo, uvažavanjem njihovih interesa, te sprečavanjem bilo kakve diskriminacije snaženjem svih oblika društvene solidarnosti.
Razvojem suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, jedinice područne samouprave, ustanova socijalne skrbi, odgojno-obrazovne ustanove i udruga, zajedničkim naporom će se definirati prioriteti za daljnji razvoj i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih usluga u zajednici za OSI/OSIT.

Povećaj font
Kontrast