Od 16. ožujka 2020. obustavlja se neposredni rad programskih aktivnosti s korisnicima u okviru 3. godišnjeg programa “Jaglac” – moj drugi dom u cilju zaštite korisnika- osoba s invaliditetom prema preporuci Pravobraniteljice osoba s invaliditetom i naputka MDOMSP za organizacije civilnog društva. Komunikacija s korisnicima i članovima njihovih obitelji odvijati će se SMS, u Viber grupi, Facebook grupi i po potrebi telefonskim pozivima kako bi im se pružila podrška na daljinu,  po potrebi i terenski posjet.

Djelatnici programa biti će raspoređeni na druge poslove prema Odluci Upravnog odbora udruge Jaglac za vrijeme trajanja ove obustave neposrednog rada s korisnicima.

https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/obavijest-organizacijama-civilnoga-drustva-covid-19/12645