Na poziv gđe Ane Sršen, 7 korsnika  Kluba Jaglac sudjelovalo je u demonstriranju naučenih vještina (prema Halliwick metodi za osposobljavanje instruktora za rad u vodi s djecom s poteškoćama)  u okviru Savjetovanja o obuci neplivača u organizaciji Hrvatskog saveza za rekreaciju – Sport za sve na bazenu u CZO-CK Merkur Orahovica.

Povećaj font
Kontrast