Naziv projekta: Ruka podrške u domu

Kodni broj: SF.3.4.11.01.0338

Dana 21. kolovoza 2023. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Ove godine pravo sudjelovanja u projektu imaju samo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Osoba starija od 65 godina koja živi u samačkom kućanstvu, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 120% od prosječne starosne mirovine prema ZOMO-u sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 1.023,71 EUR) i koja istovremeno ne koristi sljedeće usluge – usluga pomoć u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
 2. Osoba starija od 65 godina koja živi u dvočlanom kućanstvu, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 200% od prosječne starosne mirovine prema ZOMO-u sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 1.706,18 EUR) i koja istovremeno ne koristi sljedeće usluge – usluga pomoć u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
 3. Osoba starija od 65 godina koja živi u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 300% od prosječne starosne mirovine prema ZOMO-u sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 2.559,27 EUR) i koja istovremeno ne koristi sljedeće usluge – usluga pomoć u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
 4. Osobe starije od 18 godina s invaliditetom trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta koje žive u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina i koje istovremeno ne koriste usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Cenzus za sudjelovanje u projektu mijenja se sukladno aktualnoj statistici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete popunjavanjem Obrasca prijave i privole, a s početkom provedbe projekta morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom to potvrđuju:

Za osobe starije od 65 godina:

 1.  Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Potvrda Porezne uprave o dohotku ili Obrazac privole za ishođenje potvrde Porezne uprave
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 4. Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

Za odrasle osobe s invaliditetom:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 4. Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Popunjavanjem obrasca koji se nalazi uz prilog ovog Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanjem u projektu svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe projekta Ruka podrške u domu – SF.3.4.11.01.0338.

OBAVEZNO: Svi zainteresirani pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Poziva obrasce za iskaz interesa mogu preuzeti osobno u prostorijama Udruge „Jaglac“ Orahovica, Kralja Zvonimira 53, 33515 Orahovica te na web stranici https://udrugamrorah.hr/.

Preuzete i ispunjene obrasce moguće je predati osobno na adresu Udruge „Jaglac“ Orahovica, Kralja Zvonimira 53, 33515 Orahovica i putem e-maila udruga.jaglac@gmail.com.

U slučaju nemogućnosti dolaska po potrebni obrazac nazovite na broj 098/931-6288.

 

Dokumenti za preuzimanje:

1.Obrazac prijave i privole 

2. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

3.Obrazac privole za potrebe ishođenja potvrde Porezne uprave