23. listopada 2021. godine Jaglaci su izložili svoje radove na štandu u okviru javne manifestacije 13. Dani kestena i mladog vina u organizaciji Grada Orahovice i Turističke zajednice Grada Orahovice.

Udruga “Jaglac” u okviru 3. godišnjeg programa “Jaglac”- moj drugi dom provodi četiri vrste različitih aktivnosti radne okupacije: krojačka radionica, drvna radionica, informatička radionica i radionica sezonskih radova u vrtu i pripreme zimnice. Ovakve javne manifestacije  značajne su prigode za korisnike programa gdje osobe s intelektualnim teškoćama mogu predstaviti svoje radove, a ujedno i sebe kao inkluzivne volontere u lokalnoj zajednici te doprinijeti senzibilizaciji građana na potrebe ove izuzetno ranjive skupine. Udruga “Jaglac” zahvaljuje organizatorima za mogućnost sudjelovanja.

Udruga “Jaglac” je u tijeku 2. godine izvaninstitucijske socijalne usluge poludnevnog boravka u skladu s preporukama nadležnih tijela u cilju sprečavanja pandemije COVID -19.

Program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru Poziva “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge” za razdoblje od 2020. do 2023. godine u iznosu od 230.000,00 kn na godišnjoj razini. Provedba 2. godine programa započela je s 1. lipnjem 2021. godine i traje do 31.svibnja 2022. godine

Opći cilj programa “Jaglac” – moj drugi dom je doprinijeti razvoju nedostatnih izvaninstitucijskih usluga socijalne skrbi u cilju prevencije institucionalizacije, te povećanja socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama (OSIT) i osoba s invaliditetom (OSI) Virovitičko- podravske županije (VPŽ).
Provedbom programa u suradnji s partnerima Grad Orahovica, CZSS Slatina i CZSS Virovitica i suradnicima Centrom za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i Udrugom djece i mladih s poteškoćama u razvoju “Zvono” Belišće unaprijediti će se socijalna usluga poludnevnog boravka ruralnog područja VPŽ (I. skupina prema Indeksu razvijenosti u RH) na kojem nije dovoljno razvijena i regionalno pokrivena mreža socijalnih usluga za OSIT. Zajedničkim naporima nositelja, partnera i suradnika programa doprinijeti će se uspješnijem rješavanju potreba korisnika te definirati prioriteti za daljnji razvoj usluga u zajednici kao vid prevencije institucionalizacije.

Specifični cilj programa je omogućiti socijalnu uslugu poludnevnog boravka za 25 korisnika na području Grada Orahovice, općina Čačinci, Zdenci i Crnac te doprinijeti neovisnom življenju, socijalnom uključivanju, razvoju i održavanju radnih navika u cilju poboljšanja kvalitete života osoba OSI/OSIT.

Ponudom socijalne usluge poludnevnog boravaka i radno-okupacijskih aktivnosti 4 dana u tjednu s uslugom prijevoza i 1 obrokom u udruzi omogućena je dostupnost izvaninstitucijske socijalne usluge za OSI/OSIT u zajednici u kojoj žive. Razvojem i unaprjeđenjem socijalne usluge poludnevnog boravka doprinijeti će se poboljšanju kvalitete života OSI/OSIT poštujući njihovo urođeno dostojanstvo, uvažavanjem njihovih interesa, te sprečavanjem bilo kakve diskriminacije snaženjem svih oblika društvene solidarnosti. Dodatna se vrijednost programa ogleda kroz aktivnu podršku korisnicima u zajednici utemeljene rehabilitacije, koja teži normalizaciji, individualnom pristupu u skladu s potrebama pojedinca u svim područjima života, a provodi se prema načelima da svaki trenutak ima potencijal; malo i često; stupnjevana podrška za siguran uspjeh uz maksimiziranje izbora i kontrole u provedbi aktivnosti koje su osobi važne i koje će stvoriti rutinu i osjećaj sigurnosti. Provedbom programskih aktivnosti, prema navedenim načelima, doprinosi se razvoju veće samostalnosti, osjećaju vrijednosti i sposobnosti, usvajanju novih vještina i navika, umanjuje se neprihvatljivo ponašanje i razvija bolji odnos prema drugim ljudima. Dugoročno će se utjecaj programa ogledati u povećanoj socijalnoj aktivaciji i integraciji korisnika u život zajednice, podizanju razine kvalitete života mladih i odraslih OSIT i OSI te u konačnici prevenciji institucionalizacije.

Povećaj font
Kontrast