Opis projekta:

Opći cilj je: Unaprijediti kvalitetu života osobama s IT i OSI kao vid izvaninstitucionalne socijalne usluge u lokalnoj zajednici, omogućiti im socijalnu uključenost, ostvarivanje ljudskih prava i dostojanstva, te pružanje podrške njihovim obiteljima.

Finaciranje programa: iz vlastitih sredstava, donacija i malih projekata JLS (Grada Orahovica, općina Čačinci, Zdenci i Crnac)
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Orahovica, Općina Čačinci, Zdenci i Crnac

Ostali podatci o programu (broj korisnika, učestalost provedbe i vrsta podrške):
10-15 korisnika poludnevnog boravka; 2 x tjedno uz osiguran prjevoz i 1 topli obrok;
3-5 korisnika uključeno u radnu okupaciju uz podršku 1 x tjedno (vlastiti prijevoz)

Broj volontera: 20

Kratak opis programa:
Organizacijom i provedbom različitih programskih aktivnosti u okviru poludnevnog boravka, korisnicima pružamo podršku kroz: aktivnosti svakodnevnog života – škola samostalnog življenja, različite radionice u svrhu organiziranog provođenja slobodnog vremena (likovno-kreativne, dramska, glazbena i sportsko – rekreacijska), radionice psihološke podrške u svrhu očuvanja njihovog identiteta, njegovanja osjećaja sigurnosti i osobne vrijednosti u procesu samoodređenja kako bi mogli izraziti svoje stavove i prava u skladu sa svojim mogućnostima kao osobe s IT. Zahvaljujući  podršci volontera-stručnih suradnika korisnici primaju povremenu podršku fizioterapeutkinje, psihologinje i edukacijske rehabilitarorice. Korisnici uz podršku djelatnika i volontera pripremaju 1 topli obrok i održavaju prostor boravka.

Radna okupacija se provodi uz podršku volontera/djelatnika u svrhu očuvanja i razvijanja radnih navika, kao temeljnom pravu svake osobe na rad i osjećaj zadovoljstva postignutim radom. Glavna aktivnost radne okupacije je rad u našem vrtu i priprema zimnice, a tijekom zimskim mjeseci kroz ručne radove i slično.

Gotovi proizvode izlažemo na izložbenim štandovima u okviru javnim manifestacija na našem području i šire.

Dobrom međusektorskom suradnjom pridonosimo aktivnom uključenju korisnika u život lokalne zajednice (kroz partnerstvo i suradnju s osnovnim i srednjim školama, CZZS, JLS, lokalnim OPG-a, drugim OCD-a i poslovnim sektorom).

Korisnici će aktivnim uključenjem u ovaj program razviti kompetencije na raznim životnim područjima potrebnim za život izvan institucije te nastaviti živjeti u dosadašnjem socijalnom okruženju u okviru svojih obitelji.

Voditeljica programa: Lidija Stojković

 

program-jaglac-moj-drugi-dom-suradnja-sa-ss-stjepan-ivsic-iz-orahovice_800x600

 

 

program-jaglac-moj-drugi-dom-radionica-s-psihologinjom-1_800x600