19.prosinca u Udruzi Jaglac održana je Izvanredna skupština članova Udruge Jaglac na kojoj je usvojen novi Statut Udruge Jaglac. Naziv udruge usklađen je s nazivom Saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama, te novi naziv udruge glasi: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Jaglac” Orahovica.  Osim toga usvojen je i Strateški plan Udruge Jaglac za razdoblje od 2018.-2020. godine.

Tijekom 2017.godine Udruga Jaglac održala je jednu Redovnu skupštinu i dvije Izvanredne skupštine. Prva Izvanredna skupština članova Udruge Jaglac održana je 24.listopada 2017. godine na kojoj je usvojen Plan rada  i Financijski plan za 2018..