16. veljače 2024. godine Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike potpisalo je Dodatak Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava za provedbu prve godine trogodišnjih programa pod nazivom “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023.do 2026.” za program “Jaglac” – moj drugi dom. 

15. prosinca 2023. godine Udruga “Jaglac” zatražila je veću izmjenu i dopunu programskih aktivnosti koje značajno utječu na opseg i ciljeve programa. Naime Udruga je umjesto programskih aktivnosti u sklopu pružanja socijalne usluge poludnevnog boravka za 10 korisnika zatražila izmjenu programskih aktivnosti u sklopu pružanja inovativne socijalne usluge i modela skrbi u zajednici koje pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom za minimalno 10 korisnika, uključujući i potporu razvoju mobilnih timova.

Trogodišnji program Jaglac”- moj drugi dom (1.6.2023.-31.5.2026.) provodi se u partnerstvu s Gradom Orahovica i Obiteljskim centrom Područna služba Virovitičko-podravska, a financira ga MROSP u iznosu od 25.000 eura na godišnjoj razini.

Opći cilj programa  “Jaglac”- moj drugi dom je doprinijeti razvoju nedostatnih izvaninstitucijskih usluga socijalne skrbi u cilju prevencije institucionalizacije, te povećanja socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama i osoba s invaliditetom Virovitičko- podravske županije (VPŽ) i Osječko baranjske županije (OBŽ).

Specifični cilj programa je omogućiti model skrbi u zajednici za min.10 korisnika na području Grada Orahovice, općina Čačinci, Zdenci, Mikleuš i Crnac u VPŽ te grada Našica i općina: Đurđenovac, Donja Motičina i Feričanci u OBŽ koji će doprinijeti neovisnom življenju, socijalnom uključivanju, razvoju i održavanju radnih navika u cilju poboljšanja kvalitete života osoba OSI/OSIT.

Temeljne postavke programa „Jaglac“ moj drugi dom su: život u zajednici, služba podrške u zajednici i koncept kvalitete života osoba s invaliditetom (OSI). Udruga „Jaglac“ prepoznala je potrebu razvoja programa „Jaglac“ – moj drugi dom, te je osmislila i ponudila dodatne aktivnosti programa koje pridonose neovisnom življenju,  socijalnom uključivanju  i održavanju radnih navika za min. 10 OSI provedbom programskih aktivnosti slobodnog vremena, podrške neovisnom življenju, održavanju i razvoj radnih navika, inkluzivnog volontiranja i  uključenja u aktivnosti lokalne zajednice. Omogućen je i individualni i grupni rad s fizioterapeutkinjom u cilju očuvanja zdravlja. Aktivnosti se provode u prostoru udruge Jaglac, Kralja Zvonimira 181, Orahovica. Program se provoditi do 3 x tjedno x 4 h za min.10 korisnika (odraslih osoba s intelektualnim teškoćama (OSIT)) s uslugom prijevoza i 1 obrokom s područja Virovitičko podravske (VPŽ) i Osječko baranjske županije (OBŽ), uz mogućnost povećanja broja korisnika. Provedbom ovog programa planiran je odlazak na teren u cilju podrške korisnicima u njihovom domu u cilju pružanja individualne podrške kako korisniku tako i njihovim obiteljima min. 1x mjesečno. Dugogodišnji partneri 3. programa „Jaglac“ moj drugi dom (1.6.2024.-31.5.2026.), Obiteljski centar Područna služba Virovitičko – podravska, održavati će 2 x godišnje radionice za korisnike programa s edukacijskom rehabilitatoricom i za roditelje/članove obitelji koji skrbe o OSI s psihologinjom u cilju njihovog osnaženja.   

Planirane su i aktivnosti osnaživanja suradnje za formiranje integrirane i kvalitetne mreže pružatelja ovih usluga unutar već postojećim mreža u kojima je udruga članica. Budući da smo članice Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama surađujemo sa slijedećim udrugama u regiji: Udruga Vretenac Slatina, Udruga Regoč Slavonski Brod, Udruga Neven Đakovo i udruga Golubica Vukovar. Osim toga članice smo i regionalne Mreže SOS-NET sa sjedištem u Belišću u okviru koje surađujemo sa: Inkluzivna kuća Zvono Belišće i Udruga Breza Osijek. Sve navedene udruge također pružaju različite socijalne usluge i razvijaju inovativne socijalne usluge na svom području djelovanja. Osim toga, partnerstvo s Gradom Orahovica na ovom programu i ostalim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, te s Hrvatskim zavodom za socijalnu skrb Područne službe Slatina i Našice omogućiti će razvoj vertikalne i horizontalne suradnje u cilju jačanja integrirane i kvalitetne mreže pružatelja ovih usluga u zajednici. Suradnja će se razvijati provedbom ovog programa na način: studijskim posjetima srodnim udrugama min. 1 x godišnje, usmena i pisana komunikacija o uslugama u provedbi, dijeljenje iskustva i sudjelovanje na edukacijama, on-line događanjima, organiziranjem i sudjelovanjem na okruglim stolovima i konferencijama. 

U cilju ostvarenja programskih aktivnosti, dobre organizacije rada, uspješnog praćenja akcijskog plana i namjenskog trošenja sredstava osnovan je programski tim od 5 predstavnika Udruge i 2 partnera. Na provedbi programa raditi će 7 djelatnika, od kojih će 5-oro biti zaposleno u Udruzi (voditeljica programa, administrativno/financijski djelatnik i 3 izvoditelja aktivnosti (izvoditelji radionica i vozač), uz stručnu podršku 2 djelatnika partnerskih organizacija (psihologinja i edukacijska rehabilitatorica iz Obiteljskog centra Područna služba Virovitičko podravska). Grad Orahovica, kao drugi partner svoj doprinos daje kroz osiguravanje prostora s min. iznosom  najma.