U tijeku je provedba projekta SOS-NET. Nositelj projekta je Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ iz Belišća, a partneri Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT) iz Osijeka i  Udruženje „Baranja“ iz Luga.
Projekt SOS-NET financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a vrijednost odobrenog projekta  je 746.144,00 kune. Posrednička tijela za ugovaranje i praćenje je Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.
Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodit će se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska županija.
Provedbom projekta želi se dobiti stvarna slika stanja socijalnih usluga na terenu kao i identificirati potreba za socijalnim uslugama koje na tržištu nisu dostupne.
Tijekom provedbe projekta bit će i formalno registrirana, do sada neformalna, mreža pružatelja socijalnih usluga iz pet slavonskih županija pod nazivom SOS-NET čiji će zadaci biti priprema i prijava partnerskih projekata, ali i uspostavljanje i održavanje internet burze socijalnih usluga.
Opći cilj projekta je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području pružanja socijalnih usluga u pet slavonskih županija.
Svrha projekta je razviti kapacitete organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga temeljenih na stvarnim potrebama i kreirati učinkovit model suradnje i komunikacije (vertikalne i horizontalne) među dionicima koji pružaju socijalne usluge.
Anketu ćemo provesti među svim dionicima ključnim za organizaciju i pružanje socijalnih usluga na području pet županija . Nakon provedene analize informacije o stanju socijalnih usluga objavit ćemo na web portalu mreže SOS-NET na kojoj će biti organizirana i burza socijalnih usluga koja će biti dostupna svim dionicima i korisnicima socijalnih usluga.
Nadamo se da ćete prepoznati važnost posla koji radimo i dobrobit za sve dionike te ćete popuniti ovaj upitnik. Molimo Vas, također,da upitnik proslijedite i drugim dionicima koji se bave socijalnim uslugama na području na kojem djelujete.
Samo zajedno možemo poboljšati postojeći sustav socijalne skrbi na korist svih dionika i stoga Vam zahvaljujemo na suradnji.

UPITNIKE MOŽETE SKINUTI NA OVOJ WEB STRANICI!

UPITNIK 1– je namijenjen organizatorima socijalnih usluga- Centri za socijalnu skrb, odjeli za zdravstvo i socijalnu skrb županija i gradova, jedinicama lokalne samouprave (općine);
UPITNIK 2– je namijenjen pružateljima socijalnih usluga ( iz sustava socijalne skrbi, privatnim pružateljima, organizacijama civilnog društva).
Popunjene upitnike možete poslati mailom na : upit@upit.hr.