Udruzi Jaglac odobrena je trogodišnja institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini u 2019.g. koju financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u iznosu od 249.130,00 HRK na godišnjoj razini (1.1.2020. – 31.12.2022.).
Institucionalnom potporom udruga Jaglac osigurala je provedbu dva prioriteta koja su neophodna za održivost stabilnosti te razvoj potencijala rada organizacije civilnog društva: 1. redefiniranje (preoblikovanje) organizacijske strukture i načina djelovanja i 2. stabiliziranje i razvijanje prioritetnih programskih aktivnosti.

Zahvaljujući trogodišnjoj institucionalnoj podršci opremljen je ured i odvojeno je administrativno-financijsko sjedište udruge (Kralja Zvonimira 53, Orahovica) od prostora za rad s korisničkom skupinom (Kralja Zvonimira 181, Orahovica). Zapošljavanjem dvije ključne djelatnice: koordinatorice rada i financijskog poslovanja i koordinatorice programskih aktivnosti unaprijeđen je menadžment Udruge i osigurana veća povezanost tijela upravljanja s operativnim djelovanjem. Ulaganjem u ljudske resurse provedbom edukacija i studijskih putovanja ojačani su stručni kapaciteti, posebice projektnog i operativnog tima. Predsjednica Udruge, zamjenica člana Partnerskog vijeća VPŽ sudjelovala je u izradi Plana razvoja VPŽ za razdoblje 2021.-2027. i u izradi Strateškog plana za LAG Papuk.

Nažalost, udruga “Jaglac” ne može se prijaviti za nastavak institucionalne podrške u naredne dvije godine sukladno pravilima Nacionalne Zaklade, što će negativno utjecati na nastavak menadžmenta Udruge posebice u trenutnoj situaciji kada nema novih natječaja iz ESF+.  

Najveći uspjesi i najveći problemi Udruge tijekom 2022. godine:

Kao najveći uspjeh Udruge u 2022. godini istaknuli bi da smo odradili sve planirane projektne/programske aktivnosti u sklopu odobrenih projekta/programa bez većih zapreka. Ove godine smo obilježili 20 godina postojanja udruge provedbom: konferencija, okruglih stolova i drugih javnih manifestacija; pripremili smo i izdali 2 brošure o radu udruge i predstavili naše korisnike i volontere te snimili film “20 žutih godina”.

Projektni tim udruge pripremio je i predao 2 prijave na 1 EU natječaj i 1 ACF natječaj; ugovoren je 1 EU projekt za zapošljavanje žena za pomoć u kući, ugovoreno je 14 nacionalnih projekta/programa. Proširena je suradnja s JLS/RS kroz direktno ugovaranje sufinanciranja usluge poludnevnog boravka (Gradom Orahovica; VPŽ; gradom Našice i općinom Mikleuš) što je omogućilo nastavak pružanja izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za veći broj korisnika na širem području djelovanja u VPŽ i OBŽ te zadržavanje dijela djelatnika. Uspješno se provodi EU projekt Razvoj društvenog poduzetništva udruge “Jaglac” što je značajni iskorak Udruge u razvoju društvenog poduzetništva.

Kao najveći problem u 2022. godini istaknuli bi neizvjesnost nastavka rada udruge zbog završetka 3. godišnje institucionalne podrške Nacionale zaklade  i nemogućnost prijave u naredne 2 godine, a istovremeno nema objave novih EU natječaja iz ESF + o kojima ovisi planiranje nastavka rada Udruge, zadržavanje postojećih ključnih stručnih djelatnika,  pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedba aktivnosti u zajednici za ranjive skupine.  Udruga se značajno razvila provedbom EU projekta, a  sada nema mogućnost nastavka pružanja socijalnih usluga u kontinuitetu: program dnevnih aktivnosti i pomoć u kući. Korisnici žive u neizvjesnosti što će biti po završetku projekta koji su kratkog trajanja i u prijelaznom razdoblju financiranja što je posebno teško za tako ranjive skupine: osobe s invaliditetom i starije i nemoćne osobe u ruralnom području. Usluga osobe asistencije provodi se kontinuitetu zahvaljujući MROSP, ali sa znatno smanjenim sredstvima posebice za projektni tim (od 1,7 radnog mjesta priznato je samo 0,5), a neizravna sredstva su znatno umanjena u odnosu na EU projekte.

Osim toga problem vidimo i u uvjetno prihvatljivim troškovima koje provodi Nacionalna zaklada kao PT za EU projekt Društvenog poduzetništva što dovodi do otežane provedbe projekta i gomilanja troškova koje udruga mora imati iz vlastitih sredstva kako bi ispoštovala sve zakonske obveze.