Udruzi Jaglac odobrena je trogodišnja institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini u 2019.g. koju financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u iznosu od 249.130,00 HRK. na godišnjoj razini. (1.1.2020. – 31.12.2022.)
Institucionalnom potporom udruga Jaglac osigurati će provedbu dva prioriteta koja su neophodna za održivost stabilnosti te razvoj potencijala rada organizacije civilnog društva:

1. redefiniranje (preoblikovanje) organizacijske strukture i načina djelovanja:
-redefiniranje postojeće organizacijske strukture i formiranje više manjih timova u cilju efikasnije i kvalitetnije provedbe planiranih aktivnosti u okviru 4 starteška programa udruge i dobrog upravljanja ljudskim i materijalnim resursima
-financijsko upravljanje udrugom: osiguranje sredstava za nesmetan kontinuitet rada organizacije, osiguranje sredstava za provedbu novih aktivnosti i projekata, osiguranje sredstava za jačanje ljudskih kapaciteta organizacije
-provedba unutarnjih konzultacija sa svim članovima/cama i zaposlenima na izradi novog Strateškog plana orgnizacije 2020. – 2023.

2. stabiliziranje i razvijanje prioritetnih programskih aktivnosti:
– osiguranje dijela plaća za dvije ključne djelatnice na provedbi prioritetnih programskih aktivnosti: koordinatorice rada i financijskog poslovanja udruge i koordinatorice programskih aktivnosti udruge
– kontinuirano ulaganje u razvoj ljudskih resursa: permanentna edukacija zaposlenih, sudjelovanje na konferencijama, radionicama te u radu različitih tijela na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou
– jačanje kapaciteta u području razvoja mekih vještina, socijalnog poduzetništva i održivog razvoja
– edukacije za prošireni projektni tim (za nove zaposlenike) za pisanje i provedbu EU projekata, koje će postojeći tim mentorirati u praksi po završetku formalne edukacije

Razvoj navedenih područja nužno pridonose stabilizaciji i razvoju Udruge Jaglac, održivosti misije i vizije organizacije, unapređuje rad s korisnicima i kvalitetu provedbe aktivnosti, povećava vidljivost i općenito utjecaj u zajednici. U tom smislu će insitucionalna potpora zasigurno osnažiti temelje za ispunjenje ciljeva rada Udruge Jaglac, doprinjeti njenom neovisnom djelovanju, ostvarenju misije i vizije kojima je usmjerena kao i provedbi četiri međusobno povezana strateška pravca: Program inkluzije i prevencije institucionalizacije kroz pružanje inovativnih socijalnih usluga za OSI i njihove obitelji, Program razvoja volonterstva, demokratizacije i razvoja zajednice, Program razvoja društvenog poduzetništva i održivog razvoja te Program podrške, zagovaranja i umrežavanja.

I) PROGRAMOM INKLUZIJE I PREVENCIJE INSTITUCIONALIZACIJE kroz pružanje inovativnih socijalnih usluga za OSI i njihove obitelji djeluje se u cilju prevencije institucionalizacije zadovoljenjem njihovih prioritetnih potreba u njihovom prirodnom okruženju, omogućavanjem ravnopravnog sudjelovanja i korištenja prirodnih resursa, a na dobrobit cjelokupne lokalne zajednice. Ovaj program je temeljni strateški cilj i temeljna aktivnost od osnutka Udruge Jaglac.

II) PROGRAMOM RAZVOJA VOLONTERSTVA, DEMOKRATIZACIJE I RAZVOJA ZAJEDNICE želi se pridonijeti stvaranju demokratski usmjerenog, socijalno osvještenog i humanog društva na način da se osigura izgradnja otvorene i vitalne zajednice te pruži potpora socijalno osjetljivim i isključenim skupinama u društvenoj afirmaciji u ostvarivanju pozicija jednakih mogućnosti. Ovi ciljevi se ostvaruju kroz poticanje aktivnog sudjelovanja građana i svih dionika, podršku OSI i njihovim obiteljima u stvaranju preduvjeta za integraciju i kreiranje jednakih mogućnosti teško zapošljivih skupina za život u zajednici te ostvarivanje njihovih temeljnih, demokratskih prava. Ovaj program je također jedan od ključnih programa koji se njeguje i razvija od osnutka udruge.

III) PROGRAMOM RAZVOJA DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA želi se razviti održivi poslovni model društvenog poduzetništva koji će osigurati platformu za rad i zapošljavanje teško zapošljivih skupina, posebice OSI. Na taj će se način, osim unapređenja kvalitete života korisnika i zajednice, dodatno doprinjeti održivosti rada udruge, osnaživanju razvoja i stabilnosti kapaciteta udruge.

IV) PROGRAM PODRŠKE, ZAGOVARANJE I UMREŽAVANJE podrazumijeva razvoj partnerstva te razvoj i unapređenje politika za OSI na svim razinama. Navedeno se provodi u cilju izgradnje inkluzivnog okruženja u zajednici, snažnije senzibilizacije javnosti, doprinosa većem društveno odgovornom poslovanju, te općenito provedbi projekata i programa koje će osigurati promicanje i ispunjenje socijalnih, humanih i demokratskih prava OSI u konteksu izgradnje društva jednakih mogućnosti.