11. i 12. svibnja u udruzi Jaglac Orahovica održana je druga od četiri dvodnevne stručne edukacije u okviru 3.godišnjeg programa “Jaglac” – moj drugi dom. Predavanja i radionice održala je izv. prof. dr.sc. Daniela Bratković s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu u trajanju od 10 sati. Na edukaciji je sudjelovalo 24 sudionika, od toga 5 roditelja i članova obitelji, 4 volontera i 15 djelatnika. Sudionici edukacije upoznati su s teoretskim pristupom i primjerima dobre prakse u okviru dvije teme: “Aktivna podrška za razvoj kompetentnosti i vrednovanih socijalnih uloga osoba s intelektualnim teškoćama (IT)” i “Uključivanje u radne aktivnosti i zapošljavanje osoba s IT”. Tijekom pauze uz osvježenje sudionici su razgovarali  i postavljali pitanja na koja su dobili stručne odgovore.