Planovi

Planovi rada

Icon
Operativni plan za 2023. godinu
Icon
Operativni plan za 2022. godinu
Icon
Operativni plan za 2021. godinu
Icon
Strateški plan 2021.-2023.
Icon
Operativni plan za 2020. godinu
Icon
Operativni plan za 2019. godinu
Icon
Operativni plan za 2018. godinu
Icon
Strateški plan 2018.-2020.
Icon
Operativni plan za 2017. godinu
Icon
Strateški plan za period od 2014. do 2017. godine

Financijski planovi

Icon
Financijski plan za 2023. godinu
Icon
Financijsko izvješće za 2021. godinu
Icon
Financijski plan za 2022. godinu
Icon
Financijski plan za 2021. godinu
Icon
Financijski plan za 2020. godinu
Icon
Financijski plan za 2019. godinu
Icon
Financijski plan za 2018. godinu
Icon
Financijski plan za 2017. godinu
Icon
Financijski plan za 2016. godinu