Udruga Jaglac otvara vrata za sve građane povodom Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama, 16.svibnja 2019. od 10-13 h u prostoru udruge u Kralja Zvonimira 53, Orahovica. Svi zainteresirani građani moći će sudjelovati u inkluzivnim radionicama: krojačkoj, drvnoj i likovno-kreativnoj koje udruga provodi u cilju bolje integracije osoba s intelektualnim teškoćama u lokalnoj zajednici što doprinosi poboljšanju kvalitete njihovog življenja. Ovim događajem udruga želi osvijestiti javnost i promicati zaštitu prava osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji u skladu s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Više o Otvorenim danima udruga možete saznati na: https://udruge.gov.hr/dani-otvorenih-vrata-udruga/2777