Studenti fizioterapije u Jaglacu

Studenti fizioterapije u Jaglacu

14.,15. i 16. studenog 2023. studenti 3. godine prijediplomskog studija smjera Fizioterapija s Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek posjetili su udrugu “Jaglac” pod vodstvom asistentice Meri Reili, mag.physioth. Tijekom posjeta, zajedno s korisnicima...
Udruga Jaglac partner u novom projektu – DI-MARC

Udruga Jaglac partner u novom projektu – DI-MARC

Institut ekonomskih nauka iz Beograda započeo je 1. listopada 2023. provedbu inkluzivnog znanstvenog projekta „Osnaživanje osoba sa fizičkim invaliditetom za rad na daljinu kroz unapređenje digitalnih marketing kompetencija“ (eng. „Digital Marketing Capacity Building...