22.listopada 2021. godine u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, a u organizaciji koordinatora izrade Plana razvoja – Razvojne agencije VIDRA, održana je sjednica Partnerskog vijeća za područje Virovitičko-podravske županije na kojoj je predstavljen dosadašnji rad na Planu razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2021.-2027. godine: prijedlog nacrta Analize stanja, SWOT analize i Analize potencijala i potreba, Strateškog okvira, Opisa mjera te tekstualnog dijela Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2021.-2027. godine. Također, članovima i njihovim zamjenicima predstavljeni su i koraci koji slijede u izradi Plana razvoja. Izlaganje su održali predstavnici Razvojne agencije VIDRA te Instituta za razvoj i međunarodne odnose, kao stručna podrška u izradi županijskog strateškog dokumenta. Sjednicu je vodio zamjenik predsjednika Partnerskog vijeća Marijo Klement. Aktivnost izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije financira se iz projekta tehničke pomoći VIDRA-TEC 2. (www.ravidra.hr) izvor: http://www.vpz.hr/2021/10/26/odrzana-sjednica-partnerskog-vijeca-izradu-plana-razvoja-viroviticko-podravske-zupanije/

Đurđa Šimatović, zamjenica člana Partnerskog vijeća u VPŽ  i Predsjednica udruge “Jaglac” istaknula je da je Udruga Jaglac pružatelj izvaninstitucijskih socijalnih usluga koje su projektno/programski financirane što Udrugu dovodi u nezahvalni položaj u odnosu na pružatelje socijalnih usluga unutar sustava i u odnosu na druge organizacije civilnog društva koje su usmjerene na druge djelatnosti te je predložila da se u  Plan razvoja VPŽ 2021.- 2027.godine uvrsti:

  • poticanje i razvoj društvenog poduzetništva kao gospodarske djelatnosti koja nije razvijena u VPŽ 
  • izgradnja drugih oblika smještaja osoba s invaliditetom – stambene zajednice za život u zajednici uz podršku u skladu s Konvencijom o pravima OSI;   
  • pružanje podrške pružateljima izvaninstitucijskih socijalnih usluga kako bi im se omogućio kontinuitet u pružanju socijalnih usluga OSI i drugim ranjivim skupinama kroz direktno ugovaranja s JLS/RS   
  • osigurati stručnu podršku djeci i mladima s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom na ruralnom području kroz osnivanje mobilnog stručnog tima
  • osigurati prilagođeni prijevoz osobama s invaliditetom na ruralnom području koje je prometno izolirano.

 

Povećaj font
Kontrast