22.i 23. studenog u udruzi Jaglac Orahovica održana je četvrta – zadnja dvodnevna stručna edukacija u okviru 3.godišnjeg programa “Jaglac” – moj drugi dom. Predavanje i radionice održala je dr. sc. Daniela Bratković, redovni profesor s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu u trajanju od 10 sati. Na edukaciji su sudjelovala 33 sudionika, od toga 7 roditelja i članova obitelji, 3 korisnika, 5 volontera i 18 djelatnika.

Sudionici edukacije upoznati su s teoretskim pristupom i primjerima dobre prakse u okviru dvije teme: “Samoodređenje i samozastupanje osoba s intelektualnim teškoćama“ i „Osobno usmjereno planiranje podrške za osobe s intelektualnim teškoćama“ . U okviru radionice izradili smo i plan za jednog korisnika udruge Jaglac u kojem su aktivno sudjelovala dva člana obitelji, tri djelatnika programa- izvoditelji radionica i dva prijatelja kako bi nam svima ova tema bila još pristupačnija. Tijekom pauze uz osvježenje sudionici su razgovarali  i postavljali pitanja na koja su dobili stručne odgovore.

Program “Jaglac”- moj drugi dom- Inovativna socijalna usluga i model skrbi u zajednici koji pridonosi neovisnom življenju i socijalnom uključivanju  osoba s invaliditetom finanaciran je od strane  MDOMSP, partneri na programu su Grad Orahovica, CZSS Slatina, podružnica Orahovica i CZSS Virovitica, podružnica Obiteljski centar.

Vrijednost programa na godišnjoj razini: 240.000,00 kn.

Vrijeme provedbe: 1.6.2017.- 31.5.2020.

Opći cilj programa: doprinijeti razvoju nedostatnih usluga socijalne skrbi  u cilju prevencije institucionalizacije, te  povećanje  socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama (IT) i  osoba s invaliditetom (OSI) u VPŽ.

Specifični cilj programa: omogućiti inovativnu socijalnu uslugu i model skrbi na području Grada Orahovice, općina Čačinci, Zdenci i Crnac  te doprinijeti  neovisnom življenju, socijalnom uključivanju, razvoju i održavanju radnih navika osoba s IT i OSI  u cilju poboljšanja kvalitete života osoba s IT i OSI.

 

Povećaj font
Kontrast