Udruga “Jaglac” će u sklopu Tjedna psihologije u VPŽ provesti dvije radionice stručne psihološke podrške korisnicima dnevnog programa “Škole neovisnog življenja” u sklopu projekta Nauči me i uspjet ću. Radionice će voditi Jasna Plantak, prof. psiholog.

Projektom je planirana provedba 12 radionica stručne podrške psihologa za osobe s invaliditetom i 4 radionica za njihove roditelje/članove obitelji koji skrbe o njima u razdoblju provedbe projekta: 27.4.2020. -27.4.2022. Svrha radionica za korisnike dnevnog programa je rad na razvijanju i poticanju osobnog razvoja osnaživanjem socijalnih i emocionalnih vještina u cilju razvoja pozitivne slike o sebi, razvijanja i jačanja grupne povezanosti kao i poticanje na međusobno prihvaćanje i poštivanje različitosti. Sudionici će naučiti i tehnike nenasilnog rješavanja sukoba, upoznavanje i prepoznavanje osjećaja te njihovo iskazivanje. Roditeljima i članovima obitelji pružit će se grupna i individualna podrška u cilju prevencije stresa i sagorijevanja.

Projekt Nauči me i uspjet ću! odobren je u sklopu poziva Proširenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.