Udruzi Jaglac odobrena je trogodišnja institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini u 2019.g. koju financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u iznosu od 249.130,00 HRK. na godišnjoj razini. (1.1.2020. – 31.12.2022.). Ugovor se potpisuje za svaku godinu nakon odobrenih kvartalnih izvješća. Udruga Jaglac potpisala je Ugovor za 3. godinu provedbe (1.1.2022..31.12.2022.) u istom iznosu.

Zahvaljujući Institucionalnoj podršci u 2. godini provedbe dodatno je opremljen ured te su osigurani materijalni uvjeti za provedbu administrativno – financijskih poslova udruge. Zadržavanjem postojećih i novo zaposlenih djelatnika Udruga raste kvantitativno i kvalitativno. Zapošljavanjem koordinatorice rada i financijskog poslovanja i koordinatorice programskih aktivnosti unaprijeđen je menadžment Udruge i osigurana veća povezanost tijela upravljanja s operativnim djelovanjem. Ulaganjem u ljudske resurse provedbom edukacija i studijskih putovanja ojačani su stručni kapaciteti, posebice projektnog i operativnog tima koji su izradili strateške dokumente; pripremljena je 1 prijava na EU natječaj; ugovoren je 1 EU projekt za razvoj društvenog poduzetništva; ugovoreno je 6 nacionalnih projekta/programa. Po prvi puta ugovoreno je sufinanciranje usluge poludnevnog boravka direktnim ugovaranjem s Gradom Orahovica i VPŽ što je omogućilo nastavak pružanja izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za veći broj korisnika na širem području djelovanja te zadržavanje djelatnika. Predsjednica Udruge, zamjenica člana Partnerskog vijeća VPŽ sudjelovala je u izradi Plana razvoja VPŽ za razdoblje 2021.-2027.

Povećaj font
Kontrast