U sklopu programa Završene konferencije projekta „Zajedno za sretno odrastanje“, održane 21. listopada 2016. u društvenoj dvorani osnovne škole „Ivane Brlić-Mažuranić u Orahovici, Barbara Radan, mag. psih. predstavila je Smjernice i preporuke za integraciju učenika s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav i život lokalne zajednice u cilju utjecaja na predlagatelje i donositelje javnih politika na lokalnoj i regionalnoj razini u korist zaštite prava djece s teškoćama u razvoju (i njihovih roditelja) što će u konačnici doprinijeti njihovoj boljoj integraciji u život lokalne zajednice te većoj koheziji društva uopće.