CILJ, SVRHA I PODRUČJE DJELOVANJA PREMA STATUTU UDRUGE:

Udruga je osnovana u cilju unapređenja kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju (TUR), osoba s invaliditetom (OSI) i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama (IT), te djeluje u korist izjednačavanja njihovih mogućnosti kroz stvaranje uvjeta za aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu (u skladu s njihovim mogućnostima) poštujući njihovo urođeno dostojanstvo uvažavanjem posebnih interesa, sprečavanjem bilo kakve diskriminacije i snaženje svih oblika društvene solidarnosti.
Podrška roditeljima i obitelji djece i mladih s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama u traženju rješenja za osiguravanje sveobuhvatnog pristupa u svim područjima njihovog interesa kroz partnerstvo s državnim i civilnim sektorom.
Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području: Demokratske političke kulture, Gospodarstvo, Ljudska prava, Međunarodna suradnja, Obrazovanje, znanosti istraživanje, Održivi razvoj, Socijalna djelatnost, Sport, Zaštita zdravlja, Zaštita okoliša i prirode.

NAŠA MISIJA

Poticanje društvenih, ekonomskih i političkih promjena s ciljem da se poboljša ekonomski, socijalni, obrazovni, zdravstveni i pravni status marginaliziranih skupina. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i međusobna suradnja u svrhu jačanja socijalne kohezije.

UKRATKO O UDRUZI:

Godina osnutka: 2002.
Godina osnutka: 2002.
Udruga okuplja roditelje i prijatelje osoba s IT na području grada Orahovice te općina Čačinci, Zdenci i Crnac. Unutar Udruge djeluje Klub Jaglac koji okuplja djecu i mlade s TUR, odrasle osobe s IT i OSI.
Udruga je članica: Hrvatskog Saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Mreže pružatelja socijalnih usluga SOS-NETi Lag-a Papuk u Orahovici.
ČLANSTVO:107 članova Udruge, od toga 38 nominalnih članova, članova Kluba „Jaglac“ (djeca i mladi s TUR, odrasle osobe s IT i OSI)
TIJELA UDRUGE:
1. SKUPŠTINA
2. PREDSJEDNICA UDRUGE – Đurđa Šimatović
3. UPRAVNI ODBOR UDRUGE – Đurđa Šimatović, Ana Kukuruzović Boljkovac (dopredsjednica), Milica Vejić (tajnica), Lidija Stojković, Mario Brajdić, Jasna Odobašić i Milan Jošavac.
Radno vrijeme povremenog boravka za korisnike Kluba Jaglac:
Ponedjeljkom 15-19 h
Četvrtkom 10-14 h
Radna okupacija u dogovoru s korisnicima
Radno vrijeme ureda Udruge:
Ponedjeljak- petak 8-12 h