O nama

CILJ, SVRHA I PODRUČJE DJELOVANJA PREMA STATUTU UDRUGE:

Udruga je osnovana u cilju unapređenja kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju (TUR), osoba s invaliditetom (OSI) i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama (IT), te djeluje u korist izjednačavanja njihovih mogućnosti kroz stvaranje uvjeta za aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu (u skladu s njihovim mogućnostima) poštujući njihovo urođeno dostojanstvo uvažavanjem posebnih interesa, sprečavanjem bilo kakve diskriminacije i snaženje svih oblika društvene solidarnosti. Podrška roditeljima i obitelji djece i mladih s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama u traženju rješenja za osiguravanje sveobuhvatnog pristupa u svim područjima njihovog interesa kroz partnerstvo s državnim i civilnim sektorom. Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području: Demokratske političke kulture, Gospodarstvo, Ljudska prava, Međunarodna suradnja, Obrazovanje, znanosti istraživanje, Održivi razvoj, Socijalna djelatnost, Sport, Zaštita zdravlja, Zaštita okoliša i prirode.

NAŠA MISIJA

Poticanje društvenih, ekonomskih i političkih promjena s ciljem da se poboljša ekonomski, socijalni, obrazovni, zdravstveni i pravni status marginaliziranih skupina. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i međusobna suradnja u svrhu jačanja socijalne kohezije.

UKRATKO O UDRUZI:

Godina osnutka: 2002. Udruga okuplja roditelje i prijatelje osoba s IT na području grada Orahovice te općina Čačinci, Zdenci i Crnac. Unutar Udruge djeluje Klub Jaglac koji okuplja djecu i mlade s TUR, odrasle osobe s IT i OSI. Udruga je članica: Hrvatskog Saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Mreže pružatelja socijalnih usluga SOS-NET i LAG-a Papuk u Orahovici. Članstvo:116 članova Udruge, od toga 42 nominalna člana – članovi Kluba „Jaglac“(djeca i mladi s TUR, odrasle osobe s IT i OSI) Tijela udruge: 1. SKUPŠTINA 2. PREDSJEDNICA UDRUGE – Đurđa Šimatović 3. UPRAVNI ODBOR UDRUGE – Đurđa Šimatović, Ana Kukuruzović Boljkovac (dopredsjednica), Milica Vejić (tajnica), Lidija Stojković, Mario Brajdić, Jasna Odobašić i Milan Jošavac.
Provedba programskih aktivnosti „Jaglac“ – moj drugi dom:

ponedjeljak, utorak i srijeda 14:00 – 19:00 h

četvrtak i petak 9:00 – 14:00 h
Radno vrijeme ureda Udruge: ponedjeljak – petak 7:00 – 15:00 h